Ladakh - Yogesh Sarkar's Portfolio
Powered by SmugMug Log In

Leh City, just before sunrise.

Leh City on an Autumn morning, just before sunrise.

lehsunriseladakh