Ladakh - Yogesh Sarkar's Portfolio
Powered by SmugMug Log In

Spituk Monastery

Spituk Monastery in Ladakh.

spitukmonastery